E-Da`wah Committee Directory

Your Way to Understanding Islam

عربي English
శాంతి సందేశం

శాంతి సందేశం

2018-04-04T19:16:10

.ఈ విశ్వం యావత్తూ ఇందులో ఉన్న సమస్తమూ విశ్వప్రభువు అయిన అల్లాహ్‌దే. ఆయనే సృష్టికర్త, పోష కుడు, పాలకుడు, నిజప్రభువు. ఆయన ముందరే అందరూ తల వంచాలి. ఆయననే ప్రార్థించాలి. ఆయనకే విధేయులై ఉండాలి. ఆయననే ఆరాధించాలి. ఆయన ఆజ్ఞల్నే పాలించాలి.

రాజ్యాంగ ఆశయాలను కాపాడుకుందాం!

రాజ్యాంగ ఆశయాలను కాపాడుకుందాం!

2018-04-04T18:41:27

మన మధ్య ఉన్న అనేక విభజనల మధ్య వారధులు నిర్మించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మన స్వరాజ్యాన్ని సురాజ్యంగా మార్చుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది.

ప్రశాంత జీవనానికి పునీత మార్గం

ప్రశాంత జీవనానికి పునీత మార్గం

2017-12-13T19:48:33

”ప్రాపంచిక విషయంలో మీకన్నా  క్రింది స్థాయి వారిని చూడండి. మీకన్నా పై స్థాయి వారిని చూడకండి. ఇలా మీరు చెయ్యడం వల్ల మీకు ప్రాప్తమయి ఉన్న దైవానుగ్రహాల పట్ల మీలో చులకన భావం ఏర్పడదు”. (ముస్లిం)

ప్రభావవంతులం అవ్వాలంటే

ప్రభావవంతులం అవ్వాలంటే

2017-12-13T19:35:45

మనలో నాలుగు మంచి అలవాట్లు ఉన్నాయి అంటే మన భవిత బంగారం అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అదే మనలో ఓ నాలుగు చెడ్డ అల వాట్లు ఉన్నట్లయితే మన భవిష్యత్తు అంధకార బంధురం అయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది.

మనం మారితే లోకం మారునోయి

మనం మారితే లోకం మారునోయి

2017-12-13T19:28:07

మనం మారితే లోకం మారునోయి  – మనం ఒక్కరికి మేలు చేస్తే, లోకం మొత్తానికి మేలు చేసిన వారం అవుతాము. మనం ఒక్కరికి హాని చేస్తే, లోకం మొత్తానికి హాని చేసిన వారం అవుతాము. మనం ఒకరికి చేసే మేలుగానీ, కీడుగానీ ఆ వ్యక్తి వరకే పరిమితం కాదు. దాని ప్రభావం ఏదోక విధంగా లోకం మీద పడుతుంది. కాబట్టి  మన వల్ల ఒకరికి మేలు జరగాలనుకున్నా, మన వల్ల ఒకరికి హాని జరగ కూడదనుకున్నా ముందు […]

జాతీయ వాదం వివాదం

జాతీయ వాదం వివాదం

2017-12-13T19:21:19

విద్వేషం పాలించే దేశ, భాషలు మనకొద్దు. విధ్వసం నిర్మించే మత ధర్మాలు మనకొద్దు. నేటి దైన్యానికి ధైర్యం ఇచ్చే వజ్ర సంకల్పులమవ్వాలి జనం-గణం-మనం.

కార్య నిపుణత మరియు ఇస్లాం

కార్య నిపుణత మరియు ఇస్లాం

2017-12-13T16:45:26

పని పట్ల విషయ పరిజ్ఞానం కలిగి ఉండి, చేయాలన్న తపన, పూర్తయ్యే వరకూ అవిరళ కృషి, అంకిత భావంతో ఓ పనిని అత్యుత్తమ రీతిలో పూర్తి చెయ్యడాన్ని ఇత్‌ఖాన్‌ అంటారు.

పూర్వ ప్రవక్తల నోట ప్రవక్త ముహమ్మద్‌ (స) వారి మాట

పూర్వ ప్రవక్తల నోట ప్రవక్త ముహమ్మద్‌ (స) వారి మాట

2017-03-14T18:00:06

ల్మాన్‌ ఫారసీ (ర). ఆయన జీవితంలోని అధికాంశం సత్యాన్వేషణలో గడిచింది. ఆయన తల్లి దండ్రుల నుండి సంక్రమించిన మతం అగ్గి పూజారుల మతం. బాల్యం మరియు యవ్వనం అదే మతం సేవలో గడిపేశారు.

ఇస్లాం కారుణ్య ధర్మం

ఇస్లాం కారుణ్య ధర్మం

2017-03-14T17:26:56

ఇస్లాం కారుణ్య ధర్మం. శాంతికి ప్రతీక. దివ్యావిష్కృతి దీపిక, ఆత్మ జ్యోతిని జ్వలింపజేసే తైలం, దైవ ప్రసన్నతకు అద్వితీయ సాధనం, సాఫల్యానికి సేతువు, స్వర్గానికి హేతువు. ఈ బాటన నడిచేవారు ఇహపరాల్లో శాంతి సుస్థిరతలను పొందడమే కాక, శాశ్వత మోక్షానికి, దైవ దివ్య దర్శనానికి అర్హులవుతారు. ఇస్లాం అంటే శాంతి, ఇస్లాం ధర్మ నిర్మాత అల్లాహ్‌ పేరులో శాంతి. ఇస్లాం ధర్మాన్ని అల్లాహ్‌ మానవాళికి ప్రసాదించినదే విశ్వ శాంతి కోసం. అలాిం ధర్మాన్ని ఉగ్రవాదం అనే మసి […]

భిన్నత్వంలో ఏకత్వం

భిన్నత్వంలో ఏకత్వం

2017-03-14T17:15:11

నిరక్షరాస్యత సమస్యను అధిగమించిన మనం నిరుద్యోగ సమస్యను సయితం అధిమించాలి. శాంతి పతాకం ప్రపంచమంతా రెపరెపలాడాలని కోరుకునేవారిలో మనం తొలివారం అవ్వాలి.

మనిషి నిజదైవాన్ని గుర్తించాలి

మనిషి నిజదైవాన్ని గుర్తించాలి

2017-03-14T16:52:51

ఈ మనిషి ఏమరుపాటుకు గురయి, తన కారుణ్య ప్రభువునే కాదంటున్నాడు. సృష్టితాలను దైవాలుగా నమ్మి ఆశ్రయిస్తున్నాడు.

దౌర్జన్యం ఎవరి విషయంలో జరుగుతుంది

దౌర్జన్యం ఎవరి విషయంలో జరుగుతుంది

2017-03-14T12:46:47

1) అల్లాహ్‌ విషయంలో జరిగే దౌర్జన్యం: అల్లాహ్‌తోపాటు అన్యులను సాటి సమానులుగా చేసి నిలబెట్టినప్పుడు ఈ దౌర్జన్యం చోటు చేెసుకుంటుంది. ఇది సరిదిద్ద బడాలంటే, నిజ ఆరాధ్యుడయిన అల్లాహ్‌ గురించిన సంపూర్ణ స్థాయి సమాచారాన్ని సేకరించడమే కాక మనసా, వాఛా,కర్మణా -త్రికరణ శుద్ధితో బేషరతుగా స్వీకరించాలి కూడా. అనుమానానికి, శంక కు తావియ్యకూడదు. 2) మనిషి ఆత్మ విషయంలో జరిగే దౌర్జన్యం: తన మనో వాంఛలను మేధకు అప్పగించక గాలికి వదిలేయడం. ఉదాహరణకు – సిగ్రేట్, సారాయి […]

దైవానికి నచ్చని గుణం దౌర్జన్యం

దైవానికి నచ్చని గుణం దౌర్జన్యం

2017-03-14T12:37:38

దుర్మార్గుల్లో, దౌర్జన్యపరుల్లో పరమ దుర్మా ర్గుడు నిజ ఆరాధ్యుడయిన అల్లహ్‌ శాసన పరిధిలోకి రావడానికి ఒప్పుకోని వాడు.

విధిరాత నియమాలు-6

విధిరాత నియమాలు-6

2017-01-03T12:59:22

సకల సృష్టికి మూలాధారం అల్లాహ్‌యే. ఆయన తన యుక్తినీ, ప్రణాళికను గురించి తన సృష్టితాలలో ఎవరికేది అవసరమో తగు మోతాదులో నిర్థారించాడు.

విధివ్రాత నియమాలు – 7

విధివ్రాత నియమాలు – 7

2017-01-03T12:54:37

   ”మీరు దెబ్బ తిన్నారనుకుంటే మీ ప్రత్యర్థులు కూడా అలాగే దెబ్బ తిన్నారు. మేము ఈ కాల చక్రాన్ని జనుల మధ్య త్రిప్పుతూ ఉంటాము”.  (ఆలి ఇమ్రాన్:140)  అద్భుతమైన ఈ సృష్టి వెనక గల పరమార్థంలో ఒకటేమంటే ఇక్కడ సత్యాసత్యాల, ధర్మాధర్మాల మధ్య సంఘర్షణ కొనసాగుతుంది. కొన్ని వేళల్లో సత్యం గెలుస్తోంది. మరికొన్ని సందర్భాలలో అసత్యం గెలుస్తుంది. అయితే కడకు అల్లాహ్‌ా సత్యానికి గెలుపును, అసత్యానికి ఓటమిని ఇస్తాడు. ఉపకారం ద్వారం అపకారాన్ని దెబ్బ తీస్తాడు. ధర్మం ద్వారా […]

ప్రపంచ ధర్మాల్లో దైవభావన

ప్రపంచ ధర్మాల్లో దైవభావన

2017-01-03T11:18:07

”సృష్టి పుట్టుకకు సంబంధించిన రహస్యాన్ని కేవలం ధర్మం మాత్రమే చేదించ గలదని నేను విశ్వసిస్తున్నాను.” ఆక్స్‌ఫర్డ్‌ డిక్షనరీలో ధర్మాన్ని ఈ విధంగా నిర్వచించటం జరిగింది:’ఒక మానవాతీత మైన శక్తిపై విశ్వాసముంచటం ప్రత్య కించి, విధేయతకు, ఆరాధనకు అర్హమైన దేవుడు లేక దేవుళ్ళు ఉనికిపై విశ్వాస ముంచటం.’

మూడు ప్రశ్నలు మూడు సమాధానాలు

మూడు ప్రశ్నలు మూడు సమాధానాలు

2016-12-25T19:53:34

అనేక మంది మేధావులు ఈ మూడు ప్రశ్నలకు సమాధానం వెతకడంలో తలమునకలై ఉన్నారన్నది వాస్త వం. మానవ జీవితంలో కీలక పాత్ర పోషించే ఆ మూడు ప్రశ్నలు – 1) మనం ఎక్కడ నుంచి వచ్చాము? 2) మనం ఎందు కోసం వచ్చాము? 3) చివరి మన గమ్యస్థానం ఏది?

మానవ జీవతంపై తౌహీద్‌ ప్రభావం

మానవ జీవతంపై తౌహీద్‌ ప్రభావం

2016-12-25T19:45:35

తౌహీద్‌ ప్రకారం జీవితం గడిపిన వారు ఇహలోకంలో సఫలీకృతులు కావడమే కాక, పరలోకంలో స్వర్గంలో ప్రవేెశిస్తారు. తౌహీద్‌ను త్రోసి పుచ్చినవారు ఐహికంగానూ అప్రతిష్ట పాలవుతారు.

సకల చింతలకు చికిత్స పరలోక చింతన

సకల చింతలకు చికిత్స పరలోక చింతన

2016-12-25T19:34:05

ఖుర్‌ఆన్‌లో ప్రాపంచిక జీవితాన్ని ఒక క్రీడగా, మాయావస్తువుగా అభి వర్ణించడానికి కారణం- క్రీడ మనిషిని ఉల్లాస పరిస్తే, మాయ మనిషి మోస పుచ్చుతుమది, లేనిది ఉన్నట్టుగా నమ్మబలుకుతుంది. అసలు వాస్తవాల పట్ల ఏమరుపాటుకు గురి చేస్తుంది.

జీవన ప్రమాణ పెరుగుదల జకాత్

జీవన ప్రమాణ పెరుగుదల జకాత్

2016-12-25T18:18:13

ఐక్యరాజ్య సమితికి చెందిన లెక్కల ప్రకారం 2000 కోట్ల నుంచి 10000 కోట్ల అమెరికా డాలర్లు అంటే ఇప్పటి లెక్కల ప్రకారం 120000 కోట్ల రూపాయల నుంచి 6000000 కోట్ల రూపాయల వరకు ఏటా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముస్లిములు జకాత్‌ చెల్లిస్తున్నారు.